Közfoglalkoztatás a MÁV-nál

közfoglalkoztatás Rólunk

2024.06.13 15:36
szerző: Toma Franciska

A MÁV Zrt. országos közfoglalkoztatóként vesz részt a hosszú múltra visszatekintő közfoglalkoztatási programokban. A MÁV Zrt.-ben a Közfoglalkoztatási iroda szervezeti egységként 2013.06.01-én jött létre, és az azóta eltelt közel 11 évben összesen több mint 12 000 embernek tudott átmeneti foglalkoztatási lehetőséget biztosítani. Király Jánossal, a Közfoglalkoztatási iroda vezetőjével beszélgettünk.

Hogyan indult a közfoglalkoztatás a MÁV-nál?

A Közfoglalkoztatási iroda létrejöttét megelőzően a MÁV Zrt. egyik leányvállalata, a MÁV Kert Kft. végezte ezt a tevékenységet, majd egy jogszabályi változás miatt a MÁV Zrt. vitte azt tovább. 2013. november 1-én indult az első (nagyon rövid idő alatt megvalósított) közfoglalkoztatási program 1 421 fős tervlétszámmal, amelyből 841 fő dolgozott az állomásokon, 580 fő képzésben vett részt. 

Hogyan épül fel egy közfoglalkoztatási program? 

Minden közfoglalkoztatási program kérelemre indul, amelyet a MÁV Zrt. úgy valósít meg, hogy valamennyi igazgatóságát bevonja a tervezésbe – így valós helyszín- és létszámigényeknek megfelelően készül el a terv. A programok kivitelezését és végrehajtását a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkársága a kormányhivatalokon keresztül felügyeli. Egy program általában egy év időtartamú, minden év március első napjától következő év február utolsó napjáig tart. Az elmúlt két évben azonban csak hathónapos programokat lehetett tervezni. Egy programban az abban résztvevő munkavállalók munkabérének 100%-os támogatása igényelhető, valamint a munkavégzéshez szükséges eszközök, felszerelések jelentős részére is támogatási összeg igényelhető. A közfoglalkoztatás egy átmeneti foglalkoztatási forma: a célja az, hogy az álláskeresőket az elsődleges munkaerőpiaci foglalkoztatás felé segítse. A MÁV Zrt. egyes közfoglalkoztatási munkakörökben ezt belső képzésekkel is támogatni tudja, a program közben is.

Ki lehet közfoglalkoztatott?

Az lehet közfoglalkoztatott munkavállaló, akit a területileg illetékes kormányhivatal regisztrált álláskeresőként nyilvántartásba vett, érvényes foglalkoztathatósági szakvéleménnyel rendelkezik, és akit a területileg illetékes kormányhivatal kiközvetít a foglalkoztatóhoz. A közfoglalkoztatott munkavállalók tehát álláskeresők, akik adott időpillanatban nem találtak a képzettségüknek vagy végzettségüknek megfelelő munkalehetőséget az elsődleges munkaerőpiacon. 

Hogyan alakult a közfoglalkoztatottak száma a MÁV-nál az elmúlt időszakban? 

A közfoglalkoztatottak száma nagyban függ a regisztrált álláskeresők számától: amikor a program 2013-ban elindult, 600-800 ezer regisztrált álláskereső volt az országban, mára ez a szám 70-100 ezer fő közé csökkent. Ennek megfelelően alakul a MÁV-nál is a közfoglalkoztatottak száma, jelenleg egy 300 fős átlaglétszámú program fut. A közfoglalkoztatásra létrehozott munkakörökben minden olyan regisztrált álláskeresőt a program foglalkoztatni tud – a vállalt átlaglétszám erejéig –, akinek az orvosi alkalmassága az adott munkakörre megfelelő. 2015 és 2017 között volt a legnagyobb a foglalkoztatási létszám, akkor 1 574 fős átlaglétszámú programok futottak, amelyekben általánosságban 2 250 fő fordult meg. A MÁV Zrt. véleményem szerint most is tudna munkát adni ennyi embernek, de a jelenlegi piaci környezetben nincs már ennyi regisztrált álláskereső.

Mennyire népszerű a MÁV a közfoglalkoztatottak körében? Egyáltalán megválaszthatják, hogy hol helyezkednek el?

Úgy vélem, hogy azok az álláskeresők, akik valaha részt vettek a MÁV Zrt. közfoglalkoztatási programjában szerettek és szeretnek itt dolgozni, ezért ki merem jelenteni, hogy népszerű hely a MÁV Zrt. a közfoglalkoztatásban. A legnagyobb foglalkoztatók egyébként jellemzően nem az országos közfoglalkoztatók, hanem az önkormányzatok. Jelenleg egyébként törvényi korlátozások miatt csak a vasúti pályahálózat-működtető szervezet és a vasúti üzemi létesítmények fenntartója lehet közfoglalkoztató, így a Csoporton belül csak a MÁV Zrt., de azt gondolom, hogy lenne erre igény más tagvállalatnál is. 

Van lehetőség arra, hogy az álláskereső adott közfoglalkoztatóhoz kérje a kiközvetítését. Ezzel jellemzően azok élnek, akik már ismerik a MÁV Zrt-t. Ehhez persze az is kell, hogy adott pillanatban és helyszínen legyen szabad, betöltetlen álláshely. Aki nem jelez ilyen igényt a kormányhivatal felé, őt bármelyik közfoglalkoztatóhoz kiközvetíthetik, ahol üres álláshely van.

Milyen területeken dolgozunk együtt közfoglalkoztatott kollégákkal? Hol láthatjuk a munkájuk eredményét?

Jelenleg mind a hat pályavasúti területi igazgatóságon, összesen 115 településen és 135 munkavégzési helyszínen van jelen a közfoglalkoztatási program. A MÁV Zrt. négy munkakörben foglalkoztat közfoglalkoztatott munkavállalókat a pályaműködtetés, a zöldterület karbantartás és a forgalom területén. A négy munkakörből kettő szakképzettséget igénylő adminisztratív, szellemi tevékenység: ezekben közel 40 főt foglalkoztatunk. A másik két munkakör szakképzettséget nem igénylő fizikai munkakör, ezekben közel 260 fő foglalkoztatása valósul meg.  A közfoglalkoztatott kollégák programonként nagyságrendileg 2-2,5 millió négyzetméter zöldterületet tartanak karban gépi és kézi kaszálással, hulladékgyűjtéssel, parlagfű-, cserje- és bokorirtással. Különböző kiemelt tevékenységek is megvalósításra kerültek és kerülnek a programok során, ilyen a fecskefészek telepítési, az aluljáró festési és a fatelepítési projekt. A közeljövőben tervben van a helyi biodiverzitás megőrzése és bemutatása érdekében rovarhotelek felállítása a forgalmas időszakban a Balatoni vonalhálózat térségében.

Mindemellett szeretném megemlíteni, hogy a közfoglalkoztatási tevékenységek hatékonyabb ellátása érdekében az iroda 710 db professzionális mezőgazdasági kisgépet tudott beszerezni támogatási összegből. Így 531 db benzinmotoros fűkaszát, 22 db ágaprítót, 60 db láncfűrészt, 57 db magassági ágvágót, 40 db sövénynyírót tudhat a magáénak. Mivel a közfoglalkoztatási programok létszáma az elmúlt időszakban csökkent, ezek a gépek a közfoglalkoztatáson kívül, a MÁV-os munkavállalóknak is jelentős segítséget jelentenek, mivel ezeket a gépeket használatba megkaphatják. A gépek állagmegóvására a használóknak éppen ezért fokozottan figyelniük kell. 

Jellemző az, hogy közfoglalkoztatottból „rendes” munkavállaló lesz a MÁV-nál?

Igen, ilyen eset mind a mai napig rendszeresen előfordul. Volt olyan kolléga például, akit az iroda vett át a saját létszámába koordinátornak és voltak olyanok, akiket az adott foglalkoztatási terület vett át a saját állományába. A vállalaton belüli átvételeket az iroda maximálisan támogatja. Ennek az elsődleges és legnagyobb akadálya egyébként a munkaegészségügyi megfelelés, ami a közfoglalkoztatás keretében sokkal kevésbé szigorú, mint a vállalaton belül.

Hogyan viszonyulnak a nem közfoglalkoztatott kollégák a közfoglalkoztatási programhoz?

Szerencsére nem jellemzőek a problémák, évek óta nem tudok komoly konfliktusról. Kisebb nézeteltérések előfordulhatnak, de ezeket lokálisan lehet kezelni. Ezt segíti az is, hogy már nagy tapasztalata van az irodának a megvalósításban és jellemzően már több alkalommal részt vett, megbízható munkavállalók alkotják a program gerincét. Fontos szem előtt tartani, hogy bárki, bármikor kerülhet olyan helyzetbe, hogy álláskereső és így akár közfoglalkoztatott is lehet: elég hozzá pár év kiesés a munkaerőpiacról, vagy egy munkahely hirtelen elvesztése. 

Egy kicsit más vizekre evezve: hogyan épül fel a Közfoglalkoztatási iroda?

Az iroda központi részét az irodavezető, a szakértő és az iroda összes alkalmazottját támogató adminisztratív munkavállaló alkotja. Emellett valamennyi területi igazgatóságon 1-1 fő közfoglalkoztatási koordinátor fogja össze a közfoglalkoztatással kapcsolatos tevékenységeket. A létszámhoz igazítottan a koordinátorok napi munkavégzését közfoglalkoztatási adminisztrátor kollégák segítik és támogatják, akik a közfoglalkoztatott munkavállalók napi foglalkoztatását végző Pályavasúti területi igazgatóságok végrehajtó szervezeti egységeinek munkavállalóival tartják a kapcsolatot.

Mi adja neked a legnagyobb örömet a munkában, és mi a legnagyobb kihívás?

Az, hogy az iroda vezetőjeként az elmúlt több mint egy évtizedben rengeteg embert sikerült átmeneti vagy tartós jelleggel hasznos és értelmes tevékenységgel ellátni, ezzel pedig megélhetést biztosítani nekik és a családjuknak. Ez mind a vállalat, mind a munkavállaló adott pillanatbeli érdekeit szolgálta, egy tipikus win-win helyzet. Kihívást jelent az, hogy a csökkenő támogatási összeg és a potenciálisan csökkenő létszám mellett a programot megfelelő színvonalon tudjam a kollégáimmal fenntartani és üzemeltetni.

Mit üzensz a közfoglalkoztatott kollégáinknak?

A MÁV Zrt. közfoglalkoztatási programja egy lehetőség az abban résztvevőknek: segít elindulni az elsődleges munkaerőpiac felé vezető úton. Aki teheti, vegyen részt benne, sok munkatapasztalatot, élményt és új ismeretségeket tud adni. Amíg a vállalatnak van lehetősége közfoglalkoztatási programot indítani, addig azt meg is fogja tenni, hogy valamennyi olyan településen, ahol a vasút jelen van és az álláskeresők száma ezt lehetővé teszi, értelmes és hasznos foglalkoztatást tudjon biztosítani a nehéz helyzetben lévő, munkával éppen nem rendelkező álláskeresőknek.